Vikram Sarabhai Scholarship Scheme | Vikas Shishyvruti Yojna 2023 | વિક્રમ સારાભાઈ શિષ્યવૃત્તિ યોજના

By | December 27, 2022

વિક્રમ સારાભાઈ શિષ્યવૃત્તિ | વિકાસ શિષ્યવૃતિ યોજના ૨૦૨૩ | Vikram Sarabhai Scholarship Scheme | Vikas Shishyvruti Yojna 2023

PRL (ફિઝિક્સ રિસર્ચ લેબોરેટરી) શાળામાંથી શિક્ષણ અને સંશોધનના ઉચ્ચ સ્તરે સક્રિય વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક વલણ અને અભિગમ કેળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. અંતરિયાળ ગ્રામ્ય વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક મુશ્કેલીઓ તેમજ માર્ગદર્શનનો અભાવ અને અન્ય ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે.

પીઆરએલ આવા સામાજિક મુદ્દાઓથી વાકેફ છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, અમને અમારા સ્થાપક શ્રી વિક્રમ સારાભાઈની યાદમાં દસ શિષ્યવૃત્તિઓની સ્થાપના કરવામાં આનંદ થાય છે. આ શિષ્યવૃત્તિનો ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતના ગ્રામીણ વિસ્તારના આર્થિક રીતે નબળા વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. આ શિષ્યવૃત્તિનું નામ છે વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહક યોજના (વિકાસ શિષ્યવૃત્તિ).

વિક્રમ સારાભાઈ શિષ્યવૃત્તિ યોજના PRL (ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી) શાળામાંથી શિક્ષણ અને સંશોધનના ઉચ્ચ સ્તરે સક્રિય વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક વલણ અને અભિગમ કેળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. અંતરિયાળ ગ્રામ્ય વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક મુશ્કેલીઓ તેમજ માર્ગદર્શનનો અભાવ અને અન્ય ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે.

 • દર વર્ષે કુલ દસ (10) શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવશે.
 • 10માંથી, ઓછામાં ઓછી 5 છોકરીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવશે.
 • ગુજરાતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ જેમની કુલ વાર્ષિક કૌટુંબિક આવક 1.5 લાખ કરતા ઓછી છે તેઓ અરજી કરી શકે છે.
 • [માત્ર વર્ષ 2022-23 માટે, હાલમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા અને આવતા વર્ષે વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રવેશ લેવાનું આયોજન કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વધારાની 10 શિષ્યવૃત્તિઓ ઉપલબ્ધ છે. જો આ વિદ્યાર્થીઓને પસંદ કરવામાં આવે તો બે વર્ષ માટે શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવશે જે ધોરણ 11 દરમિયાન ₹30,000/- અને ધોરણ 12 દરમિયાન ₹30,000/- હશે.]
 • પસંદ કરાયેલા વિદ્યાર્થીઓને ચાર વર્ષના સમયગાળામાં ₹1,00,000/- (માત્ર એક લાખ રૂપિયા) સુધીની શિષ્યવૃત્તિ પ્રાપ્ત થશે.[ ₹9,000/- વર્ગમાં, ₹20,000/- ધોરણ 10માં અને જો વિદ્યાર્થી ચાલુ રહે તો ધોરણ 10 પછી વિજ્ઞાન પ્રવાહ તેથી ધોરણ 11માં ₹30,000/- અને ધોરણ 12માં ₹30,000/-. ]શિષ્યવૃત્તિનું નામ છે વિક્રમ સારાભાઈ તિલક યોજના (વિકાસ શિષ્યવૃત્તિ).

Vikram Sarabhai Scholarship Scheme Vikas Shishyvruti Yojna 2023 વિક્રમ સારાભાઈ શિષ્યવૃત્તિ યોજના

વિક્રમ સારાભાઈ શિષ્યવૃત્તિ યોજના – પાત્રતા, નિયમો, શરતો

 • અરજદાર ગુજરાતના ગ્રામીણ વિસ્તારની સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત શાળામાં ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતો વિદ્યાર્થી હોવો જોઈએ.[ફક્ત વર્ષ 2022-23 માટે ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પણ અરજી કરી શકે છે.]
 • વિકાસ શિષ્યવૃત્તિ માટે વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી વર્ગ 7 માં મેળવેલા ગુણ, તેમની નાણાકીય સ્થિતિ અને સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટમાં મેળવેલા ગુણના આધારે કરવામાં આવશે, જે PRL દ્વારા લેવામાં આવશે.
 • [વર્ગ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ધોરણ 9 (IX) માં મેળવેલા માર્કસ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. બાકીની પસંદગી પ્રક્રિયા એ જ રહેશે.]
 • અરજદારે શાળાના આચાર્યનું લેખિત પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે જેમાં નીચેની વિગતો હોવી આવશ્યક છે.
 • વિદ્યાર્થીનું નામ અને તે વિદ્યાર્થી શાળાનો નિયમિત વિદ્યાર્થી છે કે નહીં.
 • જે શૈક્ષણિક બોર્ડ સાથે શાળા સંલગ્ન છે તેનું નામ.
 • શાળા બોર્ડ અથવા ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગની નોંધણી નં.
 • શાળા સરકારી, અર્ધ-સરકારી કે ખાનગી છે કે કેમ તેની વિગતો.
 • શાળાનું ભાષા માધ્યમ.
 • શાળા ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલી છે કે નહીં.
  અરજદારે આવકનો પુરાવો આપવો પડશે જેમાં સ્પષ્ટપણે જણાવવું પડશે કે આવકના તમામ સ્ત્રોતમાંથી વિદ્યાર્થીના પરિવારની કુલ વાર્ષિક આવક દોઢ લાખ રૂપિયાથી વધુ નથી. આ દાખલો નીચે દર્શાવેલ સત્તાવાળાઓમાંથી કોઈપણ એક દ્વારા આપવો જોઈએ.
  મહેસૂલ દાખલા માટે અધિકૃત અધિકારીઓ: તહસીલદાર, મહેસૂલ અધિકારી (મામલતદાર), S.D.M., તાલુકા મેજિસ્ટ્રેટ, કલેક્ટર, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, A.D.M. તે તેમના માટે સમાન છે.

પી.આર.એલ. શિષ્યવૃત્તિ માટે પસંદ કરાયેલા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ પુરાવાઓ સ્વતંત્ર રીતે ચકાસશે અને જો કોઈ વિગતો ખોટી હોવાનું જાણવા મળે છે અથવા જરૂરી તથ્યો જાણી જોઈને દબાવવામાં અથવા અવગણવામાં આવ્યા છે, તો તે ઉમેદવારને શિષ્યવૃત્તિનો એવોર્ડ પાછો ખેંચી લેવામાં આવશે.

શિષ્યવૃત્તિનું વાર્ષિક નવીકરણ એ હકીકતને આધીન રહેશે કે વિદ્યાર્થી આગામી વર્ષમાં તેનો અભ્યાસ ચાલુ રાખે.

વિક્રમ સારાભાઈ શિષ્યવૃત્તિ યોજના – અરજી પ્રક્રિયા

અરજદારે PRL VIKAS શિષ્યવૃત્તિ વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન ફોર્મ ભરીને નોંધણી કરાવવી પડશે.

નોંધણી પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે, વિદ્યાર્થીએ નીચેના દસ્તાવેજો સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાના રહેશે::

વિદ્યાર્થીનો ફોટો

આવકનો પુરાવો:

આવકનું પ્રમાણપત્ર (તહેસીલદાર/મહેસુલ અધિકારી (મામલતદાર)/SDM/તાલુકા મેજિસ્ટ્રેટ/કલેક્ટર/DM/ADM/કોઈપણ સમકક્ષ અધિકારી દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે. પ્રમાણપત્રમાં પરિવારની કુલ વાર્ષિક/વાર્ષિક આવકનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ.

શાળા તરફથી પ્રમાણભૂત વિદ્યાર્થી પ્રમાણપત્ર

જો પ્રમાણપત્રમાં શાળાનું સરનામું અને શિક્ષણ બોર્ડમાં શાળાની નોંધણીની વિગતો શામેલ નથી, તો અરજદારે આ વિગતોનો ઉલ્લેખ કરતું શાળાના વડાનું પ્રમાણપત્ર પણ રજૂ કરવું જોઈએ.

જો શાળામાં એક કરતાં વધુ કેમ્પસ હોય, તો પ્રમાણપત્ર અથવા અરજી ફોર્મમાં અરજદાર જ્યાં અભ્યાસ કરે છે તે કેમ્પસનું સરનામું પણ હોવું જોઈએ.

વિક્રમ સારાભાઈ શિષ્યવૃત્તિ યોજના – પરીક્ષા વિશે

સ્ક્રિનિંગ પરીક્ષાની તારીખ 22મી જાન્યુઆરી 2023, રવિવારના રોજ તમામ કેન્દ્રો પર યોજાશે. સ્ક્રિનિંગ ટેસ્ટનો સમય નોંધાયેલા વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય સમયે જણાવવામાં આવશે. સ્ક્રીનીંગ પરીક્ષાનો સમયગાળો એક કલાકનો રહેશે.

સ્ક્રિનિંગ પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓને તેમના સંબંધિત પરીક્ષા કેન્દ્રમાં સવારે 10.00 વાગ્યાથી પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

પરીક્ષામાં હાજર રહેલા ઉમેદવારોએ એડમિટ સ્લિપ અને તેમનું ઓળખ પત્ર સાથે લાવવાનું રહેશે.

પ્રશ્નપત્રમાં બહુવિધ પસંદગીના પ્રશ્નો હશે જે મૂળભૂત જ્ઞાન અને યોગ્યતાની કસોટી કરે છે.

પ્રશ્નપત્ર અંગ્રેજી, હિન્દી અને ગુજરાતી ભાષામાં હશે અને ઉત્તરપત્ર (OMR શીટ) માત્ર અંગ્રેજી ભાષામાં જ હશે.

દરેક સાચા જવાબ માટે +3 ગુણ અને દરેક ખોટા જવાબ માટે -1 ગુણ. અનુત્તરિત પ્રશ્નોને કોઈ ગુણ આપવામાં આવશે નહીં.

વિક્રમ સારાભાઈ શિષ્યવૃત્તિ યોજના – જરૂરી દસ્તાવેજો

વિકાસ શિષ્યવૃત્તિ યોજના માટે આધાર પુરાવા જરૂરી વિદ્યાર્થી ફોટો

આવકનો પુરાવો: (તહેસીલદાર/મહેસુલ અધિકારી (મામલતદાર)/SDM/તાલુકા મેજિસ્ટ્રેટ/કલેક્ટર/DM/ADM/કોઈપણ સમકક્ષ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ આવકનું પ્રમાણપત્ર. પ્રમાણપત્રમાં પરિવારની કુલ વાર્ષિક/વાર્ષિક આવકનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ.

શાળા વર્ગ 7 ની માર્કશીટ વર્ગ 9 ની માર્કશીટ ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ શિષ્યવૃત્તિ માટે અરજી કરે છે.

Palanpur Employment Recruitment Fair 2022 : પાલનપુર માં રોજગાર ભરતી મેળો

PGCIL Recruitment 2022 :211 ડિપ્લોમા ટ્રેની પોસ્ટ

IOCL Recruitment 2022 :1760 એપ્રીસેન્ટ પોસ્ટ માટે ભરતી

TATA Memorial Center Recruitment 2022 | ટાટા મેમોરિયલ સેન્ટર ભરતી 2022

BPNL Recruitment 2022 | Apply For Notification PDF

India Post Bharti 2022 | Department Of Post INDIA Recruitment 2022 @Indiapost.gov.in

વિક્રમ સારાભાઈ શિષ્યવૃત્તિ યોજના – મહત્વપૂર્ણ લિંક

વિકાસ શિષ્યવૃત્તિ યોજના પાત્રતા માપદંડ અહીં ક્લિક કરો
વિકાસ શિષ્યવૃત્તિ યોજના અરજી પ્રક્રિયા અહીં ક્લિક કરો
વિકાસ શિષ્યવૃતિ યોજના નોંધણી લિંક માટે અહીં ક્લિક કરો
વિકાસ એપ્રેન્ટિસશીપ યોજના પરીક્ષા કેન્દ્ર અહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *