અમૂલ ડેરીમાં હેડ પોસ્ટ માટે ભરતી 2022

By | July 3, 2022

અમૂલ ડેરી ભરતી 2022: અમૂલ ડેરીએ હેડ પોસ્ટ માટે અમૂલની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ જાહેરાત અને વિગતવાર માહિતી પ્રકાશિત કરી છે. સ્નાતક / પીજી ડિગ્રી ધારક પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. અમૂલ જોબ ઓનલાઇન અરજી કરો careers.amuldairy.com દ્વારા. અમૂલ ડેરી કારકિર્દીની વિગતો જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પગાર, અરજી ફી, કેવી રીતે અરજી કરવી, વગેરે નીચે આપેલ છે.

Amul Dairy Bharti 2022

Job Recruitment Board Amul Dairy
Notification No.
Post Head
Vacancies 1
Job Location Anand
Job Type Dairy Jobs
Application Mode Online

Job Vacancy in Amul Dairy Anand Details

  • Head (Operations)

Amul Dairy Career Eligibility Criteria

Age Limits

  • Maximum 50 Years

Education Qualification

  • A Graduate /Postgraduate in Dairy Technology or Food Processing Technology or Engineering. Management degree from reputed business school or IRMA would be an advantage.
  • Must have atleast 20 years of work experience, out of which 10 years in Senior managerial capacity / level in Co-operative or FMCG industry. Should be a person with proven managerial competence.

Salary/Pay Scale

  • As Per the Rules.

Selection Procedure

  • Test/ Interview

 Amul job online Apply Steps

  • Interested Candaiets Can Apply Online From Below Link.

Note: The Applicants Are Requested to Read the Official Notification Carefully Before applying.

Important Dates

Starting Date 30-6-2022
Last Date 11-7-2022

Amul Dairy Recruitment Important Links

ભુજ એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે GSRTC ભરતી 2022

 Apply For Amul Dairy Recruitment Click Here
Amul Dairy Recruitment Official Notification Download
Amul official website Check Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *